PRIVATUMO POLITIKA

Šiuo pranešimu „WOLF GROUP IBÉRICO, S.A.“ („OLIVÉ QUÍMICA SA“ valdantis subjektas) informuoja svetainės www.olive-systems.com naudotojus, laikydamasi Konstitucinio įstatymo 15/1999 5 straipsnio dėl asmens duomenų apsaugos (toliau – LOPD) pagal asmens duomenų apsaugos politiką, kad jie aiškiai, laisvai ir savanoriškai nuspręstų, ar jie nori pateikti BENDROVEI asmens duomenis, kurių prašoma interneto svetainėje, kad galėtų teikti savo paslaugas. Naudotojai taip pat informuojami apie duomenų įtraukimą į failus, kurių turėtojas ir atsakingas asmuo yra įmonė „WOLF GROUP IBÉRICO, S.A.“, tvarkanti jūsų kompiuterinius duomenis, siekdama apdoroti jūsų užklausą.

Jei nenurodyta kitaip, laikoma, kad būtina užpildyti visą formoje reikalaujamą informaciją. Jei nenurodomi visi reikalingi duomenys, „WOLF GROUP IBÉRICO, S.A.“, priklausomai nuo atvejo, negali imtis apdoroti užklausos.

Naudotojas privalo užpildyti formas teisingais, tiksliais, išsamiais ir atnaujintais duomenimis, prisiimdamas atsakomybę už bet kokią žalą, kurią gali sukelti netinkamas formų užpildymas naudojant neteisingą, netikslią, neišsamią arba pasenusią informaciją.

„WOLF GROUP IBÉRICO, S.A.“ pritaikė asmens duomenų apsaugos saugumo lygius, kurių reikalaujama pagal galiojančius duomenų apsaugos teisės įstatymus, įdiegė būtinas technines ir organizacines priemones, kad būtų išvengiama duomenų praradimo, netinkamo naudojimo, pakeitimų, neleistinos prieigos ir kitų galimų rizikų.

Likewise, WOLF GROUP IBÉRICO, S.A. undertakes to comply with its obligation of secrecy of personal data and its duty to save them and take all necessary measures to prevent alteration, loss, treatment or unauthorized access, taking into account at all times the state of the technology. Likewise, this duty of confidentiality is mandatory for all those third parties who, by virtue of a contract for data processing services, have access to personal data and equipment or information systems of WOLF GROUP IBÉRICO, S.A.

Taip pat „WOLF GROUP IBÉRICO, S.A.“ įsipareigoja laikytis savo asmens duomenų slaptumo įsipareigojimo ir pareigos juos išsaugoti ir imtis visų būtinų priemonių, kad būtų išvengta pakeitimo, praradimo, apdorojimo ar neteisėtos prieigos, atsižvelgiant į technologijų būklę. Be to, ši konfidencialumo pareiga yra privaloma visoms toms trečiosioms šalims, kurios pagal duomenų apdorojimo paslaugų sutartį turi prieigą prie „WOLF GROUP IBÉRICO, S.A.“ asmens duomenų ir įrangos ar informacinių sistemų.
Naudotojas arba jam atstovaujantis asmuo bet kuriuo metu gali naudotis teise susipažinti su duomenimis, juos ištaisyti, atšaukti ir, jei reikia, užginčyti pagal LOPD ir kitų šiuo tikslu taikomų taisyklių nuostatas, nukreipiant bendravimą raštu ir (arba) elektroniniu paštu agomez@olivequimica.com į „OLIVÉ QUÍMICA SA“ naudojant adresą Avda. Bertrán Güell 78 08850 GAVÁ (Barcelona), kur akredituota naudotojo tapatybė.

Tuo atveju, jei bendrovė teikia tam tikros rūšies specialią paslaugą, kuriai būdinga specifinė, kitokia nei duomenų apsauga, konkrečioms paslaugoms nustatytų taisyklių taikymas yra viršesnis už dabartines duomenų apsaugos taisykles, jei jos nesutampa.

„WOLF GROUP IBÉRICO, S.A.“ pasilieka teisę keisti šią politiką, prieš tai informuodama naudotojus apie joje pateiktus pakeitimus.