PRIVĀTUMA POLITIKA

Ar šo paziņojumu WOLF GROUP IBÉRICO, S.A. (uzņēmums, kas pārvalda “OLIVÉ QUÍMICA SA”) informē vietnes www.olive-systems.com lietotājus atbilstoši konstitutīvā likuma par personas datu aizsardzību 15/1999 (turpmāk – LPDA) 5. punktam par savu personas datu aizsardzības politiku, lai viņi skaidri, brīvi un brīvprātīgi nolemtu, vai viņi vēlas sniegt UZŅĒMUMAM tīmekļa vietnē pieprasītos personas datus, lai nodrošinātu savus pakalpojumus. Lietotāji tiek arī informēti par datu ietveršanu failos, kuru turētājs un atbildīgā personas ir WOLF GROUP IBÉRICO, S.A., kas veic datorizētu apstrādi, lai apstrādātu Jūsu pieprasījumus.

Ja vien īpaši nav noteikts savādāk, tiek uzskatīts par nepieciešamu aizpildīt visu veidlapās pieprasīto informāciju. Ja netiek sniegti visi dati, kas norādīti kā nepieciešami, WOLF GROUP IBÉRICO, S.A. atkarībā no katra konkrētā gadījuma var nepieņemt konkrēto pieprasījumu.

Lietotājam jāaizpilda veidlapas ar īstiem, precīziem, pilnīgiem un atjaunotiem datiem, atbildot par zaudējumiem, kas var rasties, nepilnīgi aizpildot veidlapas ar nepareizu, neprecīzu, nepilnīgu vai novecojušu informāciju.

WOLF GROUP IBÉRICO, S.A. ir pieņēmis personas datu aizsardzības drošības līmeņus, ko pieprasa spēkā esošā likumdošana par datu aizsardzību, uzstādot nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai novērstu zudumus, ļaunprātīgu izmantošanu, izmaiņu, neatļautu piekļuvi vai citus iespējamos riskus.

Tāpat WOLF GROUP IBÉRICO, S.A. apņemas izpildīt savas saistības attiecībā uz personas datu konfidencialitāti un savu pienākumu tos saglabāt un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai novērstu izmaiņas, zudumus, apstrādi vai neatļautu piekļuvi, ņemot vērā tehnoloģiju attīstību. Tāpat šis konfidencialitātes pienākums ir obligāts visām trešajām personām, kam, pamatojoties uz līgumu par datu apstrādes pakalpojumiem, ir piekļuve personas datiem un WOLF GROUP IBÉRICO, S.A. aprīkojumam vai informācijas sistēmām.

Lietotājs vai tā pārstāvis jebkurā laikā var izmantot savas likumīgās piekļuves, labošanas, atcelšanas un attiecīgos gadījumos iebildumu tiesības saskaņā ar LPDA noteikumiem un citiem šai nolūkā piemērojamiem likumiem, adresējot rakstisku un/vai elektronisku paziņojumu agomez@olivequimica.com uz OLIVÉ QUÍMICA SA, kura adrese ir Avda. Bertrán Güell 78 08850 GAVÁ (Barselona), kurā tiek apliecināta lietotāja identitāte.

Ja uzņēmums sniedz kādus īpašus pakalpojumus, kurā tas nosaka īpašas prognozes, kas atšķiras no šīm attiecībā uz datu aizsardzību, pretrunu gadījumā konkrēto noteikumu piemērošana konkrētajam pakalpojumam prevalē šos noteikumus.

WOLF GROUP IBÉRICO, S.A. patur tiesības mainīt šo politiku, iepriekš informējot lietotājus par tajā ieviestajām izmaiņām.